Theunessen de Jong

Wie zijn wij?

Theunessen De Jong advocaten is een jong en dynamisch samenwerkingsverband tussen mr. M. (Margot) Theunessen en mr. M. (Marieke) de Jong. In eerste instantie vestigde mr. Theunessen zich in april 2010 alleen aan de Henegouwerlaan 120A te Rotterdam en oefende daar haar rechtspraktijk uit onder de naam Advocatenkantoor Theunessen. In oktober 2012 is er een samenwerking met mr. De Jong ontstaan en treedt het kantoor naar buiten onder de naam Theunessen De Jong advocaten.

Waarom wij?

Het kantoor kenmerkt zich door een informele, maar persoonlijke en efficiënte benadering, waarbij de juristerij met een heldere aanpak bedreven wordt. Rechtsbijstand wordt zowel aan op uurtarief betalende cliënten, als aan cliënten die in aanmerking komen voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand verleend. Mr. M. Theunessen en mr. M. de Jong zijn als advocaat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag.

  margot theunessen

MR. M. (MARGOT) THEUNESSEN

Advocaat en MfN registermediator

 

 marieke de jong

MR. M.C. (MARIEKE) DE JONG

Advocaat en MfN registermediator

vereniging van advocaten
registermediator

Rechtsgebieden

Personen- en familierecht

Het grootste deel van de praktijk van mr. M. Theunessen behelst zaken op het gebied van het personen- en familierecht. Er worden onder andere behandeld, echtscheidingen, beëindiging van geregistreerde partnerschappen en samenwonenden, alimentatie, omgang, vaststelling, erkenning en ontkenning van vaderschap, voornaamswijziging, adoptie en wijziging van kunne.

Jeugdrecht

Een ander groot rechtsgebied in de praktijk van mr. M. Theunessen zijn zaken op het gebied van het jeugdrecht. Mr. M. Theunessen behandelt zowel jeugdzaken in het civielrechtelijk kader als ook in het strafrechtelijk kader. Enerzijds zijn dat ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen waarin ook Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming betrokken zijn en anderzijds de jeugdstrafzaak waarin de jeugdige verdachte gedagvaard wordt om tegenover de kinderrechter verantwoording af te leggen over een strafbaar feit. Op dit tweeledige rechtsgebied mag mr. M. Theunessen zich specialist noemen. Mr. M. Theunessen is lid van de specialistenvereniging Vereniging jeugdrecht advocaten Rotterdam.

Strafrecht

Op het gebied van het strafrecht behandelt mr. M. Theunessen de meest voorkomende zaken zoals verdenking van mishandeling, openlijke geweldpleging, diefstal en verdenkingen op grond van de Opiumwet.

Sociaalzekerheidsrecht

Zowel mr. M. Theunessen als mr. M. de Jong treden in het sociaalzekerheidsrecht veelvuldig op. Dit betreft met name bezwaar- en beroepsprocedures tegen bijvoorbeeld beslissingen omtrent het afwijzen, korten of intrekken van uitkeringen danwel het terugvorderen van uitkeringen.

Arbeidsrecht

De rechtspraktijk van mr. M. de Jong bestaat voor het grootste deel uit zaken op het gebied van het arbeidsrecht. Zij treedt zowel voor werknemers als werkgevers op. Mr. M. de Jong is lid van de specialistenvereniging Vereniging Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten.

Huurrecht

Zaken met betekking tot huur en verhuur worden door mr. M. de Jong behandeld. Op dit gebied worden de meest voorkomede zaken als ontbindings- en ontruimingsprocedures bij de kantonrechter behandeld.

Verbintenissenrecht

Mr. M. de Jong behandelt voorts zaken op het gebied van het verbintenisserecht. Bijvoorbeeld een procedure waarin nakoming van een overeenkomst wordt gevorderd in combinatie met een schadevergoeding.

Tarieven

Voor particuliere cliënten wordt altijd bekeken of er mogelijkheden zijn voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. U betaalt dan afhankelijk van uw inkomen een eigen bijdrage. Daarnaast dient u in bepaalde zaken rekening te houden met de kosten van griffierecht en te betalen leges voor het opvragen van uittreksels en akten. Voor meer gedetailleerde informatie over door de overheid gefinancierde rechtsbijstand verwijs ik u naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand www.rvr.org

 

 

Klanttevredenheid

Theunessen De Jong advocaten hecht grote waarde aan de tevredenheid van onze cliënten. Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening.

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. In overleg met u zal dan geprobeerd worden een oplossing te vinden voor het gerezen probleem. Deze oplossing zal altijd schriftelijk aan u bevestigd worden. Wij zullen altijd zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, reageren op uw klacht, ook als – met opgave van redenen – meer tijd nodig is voor het vinden van een oplossing.

Ons kantoor behandelt een klacht volgens een procedure die staat beschreven in onze klachtenregeling. U kunt onze klachtenregeling vinden via onderstaande link;

INTERNE KLACHTENREGELING

Zoals u kunt lezen in onze interne klachtenregeling is Theunessen De Jong advocaten aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Mocht ons overleg onverhoopt in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt een klacht indienen bij de Geschillencommissie advocatuur. Meer informatie over de geschillenregeling vindt u op de website www.geschillencommissie.nl

 

Rechtsgebiedenregister

De hierna genoemde advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

  1. mr. M. Theunessen staat geregistreerd op het hoofdrechtsgebied personen- en familierecht en de subrechtsgebieden echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, mediation en jeugdbeschermingsrecht;
  1. mr. M.C. de Jong staat geregistreerd op het hoofdrechtsgebied arbeidsrecht en de subrechtsgebieden arbeidsmediation, collectief ontslag, internationaal arbeidsrecht, medezeggenschap.

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

 

 Ons kantoor beschikt niet over een derdengeldenrekening en kan derhalve geen derdengelden ontvangen.

 

Contact

  

Adresgegevens

Herenstraat 26A

2651 CB Berkel en Rodenrijs

T: 010-213 59 97

F: 010-213 59 18

E: info@theunessendejong.nl